Hvor stort friareal skal jeg have omkring trampolinen?


For alle trampoliner anbefaler vi at holde et frirum på ca. to meter omkring trampolinen. Dette forhindrer, at børn ved et uheld rammer vægge, hække, hegn eller andre genstande, når de hopper på trampolinen.